czwartek, 16 stycznia 2014

Jak szybko pozyskać środki finansowe na niespodziewane wydatki?

W obecnej sytuacji na rynku finansowym, oraz wobec niepewności stałości zatrudnienia, oszczędzanie stało się luksusem, na które nie każdy może sobie pozwolić. Finansowanie planów i inwestycji z wykorzystaniem oszczędności jest jednym z najtańszych rozwiązań, jednak dziś okazuje się dość problematyczne. W jaki sposób zatem można sfinansować rysowane przed sobą plany?

Wśród produktów finansowych, które mogą stanowić odpowiedź na postawione pytanie wymienić można kredyty odnawialne, czyli debety, kredyty gotówkowe czy konsumenckie, karty kredytowe, pożyczki hipoteczne i kredyty hipoteczne. Przydatność ich zastosowania uzależniona jest od celu, na jaki ma zostać wykorzystana pożyczka, jej wysokości oraz okresu spłaty.

Potrzeby typowo konsumenckie, dotyczące przedmiotów i usług o stosunkowo niewielkiej wartości, z powodzeniem mogą być finansowane przez kredyty odnawialne, karty kredytowe i kredyty gotówkowe. Na uwagę zasługują tu szczególnie dwa pierwsze rozwiązania, oferujące pewien okres bez odsetkowy, w czasie którego za pożyczone pieniądze nie są naliczane odsetki, a spłacone w terminie karta lub debet oznaczają niemal darmowy kredyt (obowiązują miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego oraz udostępnienie limitu na karcie kredytowej).

Kredyty gotówkowe są natomiast rozwiązaniem, które pozwala na sfinansowanie planów spłacanych przez nieco dłuższy okres czasu, poczynając od kilku, a kończąc na kilkudziesięciu miesiącach kredytowania. Są one jednak stosunkowo wysoko oprocentowane, choć nie w tak znacznych wartościach jak karty kredytowe.

Wszystkie trzy rozwiązania dają możliwość szybkiego uzyskania kapitału, co stanowi przeciwieństwo dla dwóch pozostałych rozwiązań.

Kredyty i pożyczki hipoteczne należą do najtańszych sposobów finansowania planów, jednak ich istotną wadą jest konieczność posiadania aktu własności zabezpieczenia, czyli mieszkania, domu, a nawet działki. Pomijając tę oczywistą informację, czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania znacznie odbiega od poprzednich, szybkich pożyczek. W przypadku kredytów hipotecznych czas oczekiwania na decyzję może sięgać miesiąca, a nawet dwóch. Dopełnienie formalności w dalszym stopniu może wydłużyć czas oczekiwania na pożyczone pieniądze. Nieco szybsze i wymagające nieco mniej formalności okazują się pożyczki hipoteczne, jednak i one wymagają od kredytobiorcy cierpliwości.

Kredyty i pożyczki hipoteczne wykorzystywane są na różne cele, pomiędzy którymi można wymienić zakup nieruchomości, remont, budowę, zakup samochodu, a nawet drogą wycieczkę. Choć te ostatnie równie dobrze mogą być finansowane przez kredyty gotówkowe, rozwiązania obciążające hipotekę, czyli silnie zabezpieczone, są znacznie tańsze i łatwiejsze w spłacie.

Wybierając jedno z przedstawionych tu rozwiązań dobrze jest nie ograniczać z góry wyboru. W pewnych sytuacjach okazać się może, że produkt finansowy przystosowany do zgoła innych celów może znakomicie sprawdzić się przy bieżącym projekcie oferując potrzebną kwotę w najniższej cenie, czego przykładem może być wykorzystanie pożyczki hipotecznej w celu sfinansowania wakacyjnej wyprawy, oraz porównanie kosztów względem alternatywy jaką najczęściej jest kredyt gotówkowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz